• ​İş dünyası temsilcileri bir araya geldi
  • KHK mağdurlarından HÜDA PAR'a ziyaret
  • "Bir haftalık ara tatil uygulaması yerinde bir karardır"
  • ​İş dünyası temsilcileri bir araya geldi
  • KHK mağdurlarından HÜDA PAR'a ziyaret
  • "Bir haftalık ara tatil uygulaması yerinde bir karardır"

ERGANİ HAKKINDA YAZI DİZİSİ 3

ERGANİ HAKKINDA YAZI DİZİSİ 3
ERGANİ HAKKINDA YAZI DİZİSİ 3

ERGANİDE SAĞLIK DURUMU

I-Devlet Hastanesi 
 
İlçemiz Devlet Hastanesi 1 Hastane Yöneticisi, 1 Başhekim Yardımcısı,  45 doktor, 9 tabip, 2 eczacı, 1 psikolog, 1 biyolog, 1 sosyal çalışmacı, 99 hemşire, 24 ebe, 13 laboratuar teknisyeni, 11 röntgen teknisyeni, 1 protez ortez, 1 paramedic, 24 A.T.T., 13 sağlık memuru, 9 anestezi teknikeri, 13 tıbbi sekreter, 2 diyaliz teknikeri, 1 diş protez teknikeri, 2 diş protez teknisyeni, 1 patoloji teknikeri, 1 odiometri, 2 hastane müdürü, 2 müdür yardımcısı, 2 şef, 1 ayniyat saymanı, 1 elektrik-elektronik mühendisi, 19 VHKİ, 1 memur, 1 teknisyen, 1 tek. yard., 2 aşçı, 3 şoför, 18 hizmetli, 11 işçi olmak üzere  toplam 330 personel ile  hizmet vermektedir. 
 
II-Sağlık Ocakları 
 
İlçemizde 2 merkez 4 kasaba ve köylerimizde olmak üzere 6 adet sağlık Ocağı,1 Verem Savaş Dispanseri ile hizmet verilmektedir. 
 
• 1 Nolu Merkez Sağlık Ocağı 
• 2 Nolu Sağlık Ocağı 
• Verem Savaş Dispanseri
• Şölen Sağlık Ocağı 
• Bereketli Sağlık Ocağı
• Kesentaş Sağlık Ocağı 
• Selman Sağlık Ocağı
 
III-Sağlık Evleri 
 
İlçemizde 11 adet sağlık evi mevcuttur.  Söğütalan köyü sağlık evi baraj suyu altında kaldığından kullanma imkanı bulunmamaktadır. 
 
1-Ortayazı Sağlık Evi    
2-Kortaş Sağlık Evi   
3-Ahmetli Sağlık Evi - Faal durumdadır. 
4-Akçakale Sağlık Evi   
5-Hanköy Sağlık Evi   
6-Yolbulan Sağlık Evi   
7-İncehıdır Sağlık Evi 
8-Kaymaz Sağlık Evi 
9-Kübik Sağlık Evi   
10-Aşağı Kuyulu Sağlık Evi 
11-Çayköy Sağlık Evi – Faal durumdadır.

-----------------------------------------------

İLÇEMİZİN EKONOMİ DURUMU

Ergani ilçesinde tarım yapılan arazileri üç bölümde incelemek mümkündür.
 
Dağlık Bölümü ; 
 
İlçe merkezinin kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğudaki köylerde çiftçiler bağcılık, meyvecilik, sebzecilikle meşgul olmaktadırlar. Bu bölgede tahıl üretimi arazinin elverişsizliği nedeniyle aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. 
 
Orta Bölümü ; 
 
İlçe merkezinin güney, güneydoğu ve güney-batısında kuru tarım ziraatı dikkat çekicidir. Ekilen bölümlerin başında buğday, arpa, mercimek, kavun, karpuz ve ayçiçeği gelmektedir. Önceleri bol miktarda ekilen akdarı son yıllarda yerini başka ürünlere bırakmıştır, İlçede sulu tarım yok denilecek kadar azdır, Ancak Yol köprü, Yeşilköy, Pınarkaya, Ortayazı köylerinde az da olsa yapılmaktadır Buralarda özellikle pamuk ve yeni olmakla birlikte şekerpancarı ekilmektedir. 
 
Güney Bölümü ; 
 
Orta bölümün güneyinde kalan bölümdür. Bu bölümde taşlık alan çoktur. Zamanla taşlarda temizlenen kısımlar ekilebilmektedir. Modern tarım araçlarının artması nedeniyle sürülebilen alan miktarı gün geçtikçe artmaktadır. İlçe tarım teşkilatı, tarımın geliştirilebilmesi konusunda uğraş vermektedir. Değişik yörelerde buğday geliştirebilme projesi 300 dönümlük alanda ise çayır ve mera ıslahı yapılmaktadır. 
Genel olarak yetiştirilen ürünler arasında; buğday, arpa, darı, burçak, pirinç, nohut, mercimek, şekerpancarı, pamuk, ayçiçeği, yonca, kuru soğan, karpuz, sebze, meyve ve bağcılık yer alır. 
 
İlçenin tarım işlerinde traktör kullanılır; önceleri hayvan gücüyle işlenen toprak gereken ürünü verememekteydi. Son yıllarda modern tarım araçlarının her çeşidi kullanılmaktadır. Dağlık kısımlarda arazi engebeli ve taşlık olduğundan eski geleneklerle tarım yapılmaktadır. İlçenin tarım alanı GAP projesi çerçevesinde yapılan Kral kızı ve Dicle Barajları sulama etütlerinden gelecekte nasibini almaktadır. Toprağın verim gücü sulama ile birlikte artmaktadır ve sulu tarıma elverişli ürünlerin çoğalması beklenmektedir. Sulama ile birlikte sebze ve meyvecilik bugünkünün sekiz-on katı artabilir. İlçede tarım nöbetleşe yapılmaktadır. Buğday ekiminden sonra mercimek, nohut, karpuz ve ayçiçeği ekimi yapılmaktadır. Bu aynı zamanda nadas yerine geçmektedir. Bağcılık sevindirici ölçüdedir. Üzümden elde edilen çeşitli yiyecekler kış mevsiminde kullanılmaktadır. Sebzecilik pek yapılmamaktadır. Dağlık bölgede yetiştirilen az miktarda sebze, ilçe halkı tarafından tüketilmektedir. Sebzelerden domates, biber, patlıcan, fasulye çoğunluktadır.
 --------------------------------------------------------

ERGANİ'NİN KISA TARİHİ

 l. Selim in Çaldıran zaferinden sonra 1514 Ergani idaresi Bitlis’in delaletiyle Bıyıklı Mehmet Paşa'nın aldığı Diyarbakır bölgesi içinde Diyarbakır eyaletine bağlı bir sancak haline getirildi. 


Diyarbakır Valisi Kurt İsmail Hakkı Paşa'nın yaptırdığı Harput şosesi bu şosenin Zülkifil Dağı eteğinde ve Hoşat ovasının başından geçmesi sebebiyle Ergani halkının 1874—1914 yılları arasında 40 yıl içinde şose üzerinde Bavur Köyüne geçmesine ve eski kasabanın ıssız kalmasına yol açmıştır. 19yy. Ortalarında Ergani sancağının merkezi, Bakır Madenlerinin işletilmesi dolayısıyla önem kazanan Maden kasabasına taşındı. 19yy da bir mutasarrıf, 3 kaymakam ve 11 müdür tarafından yönetildi. 
 
Ergani’nin en büyük ünü hemen yakındaki bakır madenleridir. Bakır işletmelerinde halk büyük oranda çalışma fırsatı bulmuş ve şehir bu yönüyle büyük ölçüde bayındır hale gelmiştir. İlçe çok eski bir yerleşim merkezi olup, Doğu Anadolu kültürü içerisinde yoğrulmuştur. Ancak bugüne kadar bir kulenin yıkıntıları gelebilmiştir. Ergani kalesi, Ergani yakınında Kolat Dağı yamacında bulunur. Bugün bir harabe halindedir. Kalenin kimin tarafından yapıldığına dair bir kayıta da rastlanmamıştır. Kale Evliya Çelebi'nin 11 Seyahatnamesinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Osmanlı dönemi yapıları olarak 19yy sonunda Ergani’de Hükümet konağı dışında 3 camii, 10 mescit, 3 ermeni kilisesi, bir Protestan mabedi, 3 han ve 3 hamam bulunmaktaydı. Bu yapılardan Hükümet Konağı 1891 yılında inşa edilmiştir. Ergani bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır iline bağlı bir İlçe Merkezidir.
 
Ergani'nin adları; Osmaniye, Osmanya, Arkanin, Arghana, Argani, Yanan, Zülkarneyn, Arsania, Urhana, Aşot

----------------------------------------------------

ERGANİNİN DOĞAL DURUMU

ERGANİ, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Dicle nehrinin sağ kıyısında 20 km. uzaklıkta ve 1525m. Yükseklikte yarı sönmüş volkanik Zülkifil Dağı’nın derin bir sel yatağına (Hoşat deresi) bakan Güneydoğu yamacı eteğinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği 955m. dir. Diyarbakır—Elazığ karayolunun 56. kilometresinde yer alan bir ilçe merkezidir. 39—50 doğu boylam ve 37—32 kuzey enlemindedir. İlçemizin yüzölçümü 1559 kilometrekaredir.

Kuzey ve Kuzeybatısında Elazığ’ın Maden ilçesi, Güneyinde Urfa’nın Siverek ilçesi, doğusunda Dicle ve Diyarbakır, batısında Çermik ve Çüngüş ilçeleri ile sınırlıdır. Toros Dağlarının Güneydoğu Anadolu’daki uzantılarının güney kesimi Ergani’nin kuzeyindedir. Kuzeyindeki sıra Zülkifil Dağı ilk düğümü oluşturarak doğuya uzanır. İkinci düğüm Sakızlı Dağı, üçüncü düğüm ise Şölen’dir. 7km. Kuzeyindeki Kılıç baba tepesidir. İlçenin batı kısımları birçok kırıma ve kıvrımlara uğramıştır. Tepecikler meydana gelmiştir. Doğu kesimini uzunca bir yayla kaplamıştır, ilçenin en büyük düzlüğü Gevran ya da Ergani ovası denilen yerdir. Yüzölçümü ortalaması 15000 hektardır. Bu toprak yapısı killi olduğundan fazla su geçirmez. Bu ise tarımsal çalışmaların olumsuz yönde etkilenmesinin baş nedenidir.

Belli başlı akarsuyu olan Dicle, Boğaz Çayı ve deve geçididir. Ergani'nin çevresi oldukça verimli kaynaklara sahiptir. İlçe merkezinde 5—6 m. derinlikte su çıktığı gibi derin sondaj çalışmaları sonunda 50m. Civarında zengin yataklara rastlanmıştır. İlçenin akarsularından Dicle Nehri ilçe merkezinin 20 km kuzeyinden geçer. Kalenderden ilçe topraklarından 17 km. boyunca aktıktan sonra Dicle topraklarına girer. Boğaz çayı ise Ergani'nin 7km, batısında Boğaz mevkiinde çıkar. Deve Geçidi suyuna karıştıktan sonra Dicle'nin bir kolunu oluşturan ilçenin üç suyu ise merkezin 8km. Güneyinde Boğaz suyuna karışır.  Zülkifil Dağı’nın eteğine kurulmuş ve günümüzde şehirleşmesi sürekli ovaya doğru genişlemiş, özellikle tarihi Hilar Köyü harabeleriyle adını dünyaya duyurmuştur. Polonyalı gezgin SİEMON buradan "mucize yaratan eski bir mabet" diye bahseder. Halk tarım, hayvancılık ve meyvecilikle geçinir. 

Ayrıca eskiden çok ileri olan şarapçılığı bugün eski önemini yitirmiştir.Ergani çok eski bir şehir olup, kuruluş tarihi belli değildir, İlçemize 6 Km. uzaklıkta bulunan Hilar Şehri harabelerinde yapılan (Çayönü) kazıda, bugünkü bilgilere göre Anadolu'nun en eski köy yerleşimi ortaya çıkmıştır. Çayönü tepesinde ortaya çıkan M.Ö 7000 yıllına varan kalıntılara dayanarak Ergani'nin 9000 yıllık tarihi olduğu söylenebilir. Osmanlı devrinde uzun zaman Sancak beyliği (İl Merkezi) yapan İlçemiz, 20 Nisan 1924 tarih ve 491 sayılı kanunla Sancak Beyliği sona ermiş Diyarbakır İline bağlı İlçe statüsünü almıştır.

------------------------------------------------------------------

ERGANİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

Ergani İlçe Müftülüğünde 180 personel görev yapmaktadır. 2014 yılı verilerine göre merkezde 34, kırsal yerleşim alanlarında 111 olmak üzere toplam 145 Camii bulunmaktadır.

Ayrıca 11 adet Kuran Kursu ile vatandaşlara dini hizmet verilmektedir.

---------------------------------------------------------------

ERGANİDE SPORTİF FAALİYETLER

SPOR
 
İlçemiz Nüfus bakımından önemli bir potansiyel oluşturmasına rağmen, spor tesisleri açısından yetersizdir. Orta dereceli okulların 3'ünün bahçesinde basketbol ve voleybol sahaları mevcuttur. Okulların bu konudaki faaliyetleri olumlu boyuttadır. Standart ölçülere uygun 1 futbol sahası vardır. İlçede organize edilen turnuvalara katılım üst düzeydedir. İmkânlar arttırılırsa daha büyük başarı elde edecek yetenekler ortaya çıkabilir.  
Ergani Spor Kulübü mevcut olup, 3 adet özel şahsa ait halı saha vardır.  
 
FOLKLOR
 
İlçemiz folklor açısından oldukça zengindir. Ancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Okullarda folklor alanında küçük çapta çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. 
İlçemiz folkloru, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu Bölgesinin ortak özelliklerini taşımaktadır. Başlıca Halk oyunları ise Delilo, Lorke, İki Ayak, Tek Ayak oyunlarından oluşmaktadır. 

-----------------------------------------

ERGANİ'DE ULAŞIM DURUMU

1- Karayolları : 
 
Ergani İlçesi Diyarbakır - Elazığ karayolu üzerinde bulunması sebebiyle Diyarbakır İlinin karayolu ulaşımı açısından en gelişmiş ilçesidir. Çermik, Çüngüş ve Dicle İlçelerinin yollarının İlçe Merkezinden geçmesi sebebiyle İlçe Merkezi akines kavşağında yer almaktadır. İlçemizin karayolu ile Diyarbakır a mesafesi 57 km. Elazığ a 99 km., Dicle İlçesine 32 km., Çermik İlçesine 35 km, ve Çüngüş ilçesine 60 km.dir. Bu mesafeler dikkate alındığında Ergani İlçesinin merkezi bir İlçe özelliği taşıdığı görülmektedir. 
 
2- Demiryolu: 
 
İlçemizin Demiryollu ulaşımı da mevcut olup, İlçe Merkezinden 1 İstasyon ayrıca Geyik ve Sallar mevkilerinde 2 ara istasyon bulunmaktadır. İlçemiz Diyarbakır ve Elazığ Havaalanlarına yakınlığı nedeniyle hava ulaşımı imkanlarından yararlanılmaktadır. 
 
3-Köy Yolları : 
 
Köy yollarımız genel olarak stabilize olup, bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İlçemizde 4 köy grup yolu vardır. Bunlar; 
 
• Ergani -İncehıdır Demirli Grup Yolu
• Ergani- Doğan Develi Grup Yolu 
• Ergani - Armutova Grup Yolu (stabilize)
• Ergani Çayköy Söğütalan Grup Yolu (stabilize) 

-----------------------------------

ERGANİDE HABERLEŞME DURUMU

İlçemiz ve köylerinde kurulu bulunan telefon santralleri tam otomatik dijital sistem (12) ile çalışmaktadır. Birçok köy ve mezralardaki tüm hanelerde, 7 köy ve mezrada ise sadece acente (tek telefon) vardır. Köy ve mezralarımızdaki telefonlar kısmen radyolink sistemi, kısmen de santral sistemi ile çalışmaktadır.
 -------------------------------

İLÇEMİZDE TURİZM

Ergani İlçesi tarihi ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Tarihi ve turistik yerler olarak; Hilar Mağaraları, Meryem Ana Kilisesi, Bademli Mağaraları, Zülküfil Dağı, Üç Kardeş Köyü Höyükleri, Dünyanın en eski yanar dağlarından olan Karaca Dağı ile Doğan Köyü Han Mezrasında bulunan Tarihi İpek Yolu üzerindeki Han sayılabilir.

------------------------------------

İLÇEMİZDE TİCARET

İlçemiz Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığında 2014 yılında 1957 üye mevcuttur. Ancak bu sayı dönemsel artış ve azalmalar göstermektedir.

KOOPERATİFÇİLİK

İlçemizde;1 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 1 adet Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, 2 adet Minibüs Kooperatifi, 1 Kamyoncular ve Motorlu Taşıtlar Kooperatifi,1 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Yapı Kooperatifi olmak üzere 11 adet kooperatif bulunmaktadır.

-----------------------------------

ERGANİDE ALT YAPI DURUMU

İÇME SUYU

İlçe merkezinin içme suyu yetersiz olup, içme suyu ihtiyacı Hoşan derin kuyuları, Çiftepınar ve Ahlenk suyu kaynaklarından karşılanmaktadır. Mevcut su kaynaklarımızın yeterli olmaması nedeniyle 2000 yılı içerisinde mevcut 9 kuyuya ilave olarak Hoşan bölgesinde yeni 3 adet kuyu ilavesi ve mevcut kuyularımızda revize edilmesi suretiyle içme suyu 175 It/sn' ye çıkarılmış olup, bu rezervin İller Bankası verilerine göre ilçemizin 2026 yılına kadar su ihtiyacını karşılamaktadır.

KANALİZASYON

İlçe merkezinde mevcut kanalizasyon yetersiz olup, 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devredilmiştir.

İlçemize bağlı 101 köy içerisinden Söğütalan Köyü ile Meşedibi Mezrası, Kral Kızı Barajı suları altında kalmış durumdadır. Dağ ve ovaya yayılan köy ve mezraların toplamı yaklaşık 200 yerleşim birimini oluşturmaktadır.

------------------------

ERGANİ'DE ADLİYE TEŞKİLATI

İlçemizde toplam 10 Mahkeme bulunmaktadır. 2014 yılı verilerine göre Adliye teşkilatı 4 Savcı, 7 Hâkim, 27 Adliye Personeli, 1 Yazı İşleri Müdürü ve  6 Geçici personelden oluşmaktadır.

--------------------------------

ERGANİ'DE HAYVANCILIK

İlçe merkezinin kuzey bölümünde, güney bölümünün taşlık alanlarında ve ilçenin güney bölümündeki tarım alanlarının güneyinde kalan taşlık alanlarda hayvancılık yapılır. Özellikle taşlık araziler mera olarak kullanılır. İlçede hayvancılık sevindirici olarak ilerlemektedir. Büyük ve küçükbaş hayvanlardan sığır, katır, eşek, at, koyun, keçi, tavuk, kaz, ördek, hindi beslenir.

Arıcılık dağlık kesiminde yaşayan halkın yan geliri için masrafsız bir uğraştır. İlçede en çok koyun, kıl keçisi ile sığır yetiştirilmektedir. Hayvanlardan elde edilen ürünler özellikle peynir ilçede çevre il ve ilçelerde satılmaktadır. Hayvancılık ilçe halkının uğraştığı en verimli alandır. Genellikle köylü aileleri tarımla birlikte hayvancılıkla da uğraşmaktadır. Zira hayvan yiyeceklerinin büyük bölümünü köylünün kendisi yetiştirmektedir.

Kaynak:Ergani belediyesi web sitesi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 1966 Ergani Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 05322056493