"Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlandı.

YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak

Buna göre, eğitim kurumlarına adları, valiliğin uygun görüşü ve teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek.

Valilik teklifinde, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak "ad verme komisyonu"nun gerekçeli kararı da yer alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri tarafından "şehadet" belgesi ve "gazilik" belgesi verilmeyenlerin adları bir kuruma verilmeyecek.

Kurumların bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet eden ve halen görevini sürdüren kişilerin adları, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, insanlığa karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların adları kurumlara verilemeyecek.

Ayrıca milletin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar da eğitim kurumlarına verilemeyecek. Bu kapsamda daha önce verilmiş olan adlar, ad veren makam tarafından aynı usulle iptal edilecek.

Kurum adlarında mesleki ünvan ve askeri rütbeye yer verilemeyecek.

Bir kurumda yaşatılan, şehitlik ve gazilik ünvanına sahip olanların adları ile bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları, ülke içinde ikinci bir kuruma, yer ve olay adları ise aynı il içinde ikinci bir kuruma verilemeyecek. Ancak hayırsever tarafından talep olması durumunda aynı isim birden fazla kuruma verilebilecek. (İLKHA)

Kaynak: ilkha