İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Kaza orucunu keyfi olarak bozmanın hükmü nedir?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

Maddi imkânı yerinde olanların yemin kefaretini oruçla yerine getirmeleri caiz midir? Maddi imkânı yerinde olanların yemin kefaretini oruçla yerine getirmeleri caiz midir?

"Ramazan orucu İslam’ın beş temel esasından biri olup özür olmaksızın ihmal edilmesi caiz değildir. Vaktinde tutulmadığında ya da başlanıp bozulduğunda sonradan kaza edilmesi gerekir. Yolculuk, kadın halleri, hamilelik, şiddetli hastalık vb. sebepler olmaksızın kaza orucunun tıpkı vaktinde tutulan gibi keyfi olarak bozulması haramdır (İbnu'n-Nakîb, Umdetü's-Sâlik, s.204). Zira farz olan bir ibadetin özür olmaksızın kesilmesi, ibadeti umursamama ve dalgaya alma anlamına gelmektedir. Kaza orucu keyfi olarak bozulmuşsa tekrar böyle bir şey yapmamak üzere Allah Teâlâ’dan bağışlanma dilenmeli ve kaza orucu tekrar tutulmalıdır." (İLKHA)

Kaynak: ilkha