Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

" META Platforms, Inc. (META) hakkında, META’nın Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, Rekabet Kurulunun 8 Şubat 2024 tarihli toplantısında geçici tedbir kararı verilmişti (Geçici Tedbir Kararı).

Söz konusu kararda META’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin, soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirilmişti. Ayrıca;

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak

META’nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu,

META’nın sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği,

Bu durumun, META’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu,

Ayrıca, META’nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META’nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı tespitlerinde bulunulmuştu.

Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına ve 20 Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere, META tarafından önerilecek olan ve Geçici Tedbir Kararının gereğini yerine getiren uyum tedbirlerinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar geçen her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4 milyon 796 bin 152 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.

Devam eden süreçte Rekabet Kurulunun almış olduğu Geçici Tedbir Kararına uymak adına META tarafından “profilsiz kullanım” şeklinde daha önce Avrupa Birliği kullanıcıları için getirilmiş olan uygulamaları içeren öneriler sunulmuş ancak bu öneriler,

Threads kullanımı için bir Instagram hesabının gerekliliği (aktif ya da pasif Instagram kullanıcı hesabı),

Hâlihazırda Threads’i mevcut profilleri ile kullanmaya devam kişiler açısından veri birleştirme eyleminin devam etmesi,

Profilsiz kullanımın profilli kullanıma göre düşük hizmet kalitesine sebep olması ve bu nedenle kullanıcıların iradelerine müdahale edilerek ve profilli kullanıma yönlendirilerek veri birleştirme eylemine yönelik rıza vermeye mecbur bırakılması sebepleriyle Kurulun 14 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, veri birleştirmeye yönelik endişeleri giderecek seviyede görülmemiş ve nihayetinde kabul edilmemişti.

Bu defa META tarafından 15 Nisan 2024 tarihinde; 29 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Threads hizmetinin Türkiye’de resmi olarak durdurulacağı ve Türkiye’deki kullanıcıların bu tarih itibarıyla Threads’i kullanamayacağı duyurulmuştur. META, Threads’in durdurulması ile Threads ile Instagram arasında bir veri akışının olmayacağını, Geçici Tedbir Kararının gereğinin yerine getirildiğine karar verilmesinin akabinde Threads’in Türkiye’de tekrar kullanıma sunulacağını ve kullanıcıların isterlerse Threads profilleri ile ilişkili bilgileri indirebilecekleri yahut profillerini silebilecekleri bir ekrana erişim sağlayabileceklerini ifade etmiştir.

META tarafından Rekabet Kurumuna sunulan 2 Mayıs 2024 tarihli dilekçede ise, 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla META’nın, Türkiye’deki tüm Threads kullanıcılarının profillerini devre dışı bıraktığı ve Türk kullanıcıların bu tarihten itibaren Threads’i kullanamayacakları bildirilmiştir.

Bunun üzerine Rekabet Kurulu tarafından 3 Mayıs 2024 tarihinde, META’nın, Threads’in Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik çözüm önerilerinin Geçici Tedbir Kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına, META’ya uygulanan günlük idari para cezasının sonlandırılmasına ve 20 Şubat 2024 tarihinde başlayan ve 29 Nisan 2024 tarihinde sona eren 70 gün için toplam 335 milyon 730 bin 707 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." (İLKHA)

Kaynak: ilkha